Priprema studenata za sticanje priznatih sertifikata za engleski jezik

ispiti i sertifikati

Visoki standardi kojima stremimo u podučavanju baziraju se na nivou znanja potrebnom za polaganje najcenjenijih, najzahtevnijih i međunarodno najpriznatijih ispita iz engleskog kao drugog jezika. To su standardi koje postavlja Cambridgde English Language Assessment, odsek Univerziteta u Kembridžu, a njihove ispite u Srbiji organizuje Britanski savet u Beogradu (British Council).

Naša škola se specijalizovala za pripremu za polaganje sledećih ispita:

FCE (First Certificate in English)

po završenom višem srednjem nivou, ili B2prema podeli Zajedničkog evropskog okvira
referenci za jezike (Common European Framework of Reference for Language – CEFR)

CAE (Cambridge Advanced English) – C1 CEFR.

po završenom naprednom nivou, ili C1 po CEFR podeli

CPE (Cambridge Proficiency in English) – C2 CEFR.

C2 po CEFR podeli. CPE se uopšteno smatra najvišim dostignućem za govornike engleskog kao stranog jezika, a mi se naročito ponosimo činjenicom da je prolaznost svih naših kandidata na svim ovim ispitima stoprocentna.


**Napomena: Poslednji CPE ispit u Britanskom savetu u Beogradu polagalo je ukupno osamnaest kandidata, od kojih je devet bilo iz Active English School.**

foto galerija

 

pismo preporuke iz britanskog saveta

British Council je veoma ponosan što u partnerstvu sa vama omogućava učenicima da polažu međunarodno priznate ispite engleskog jezika koja im otvaraju vrata za bolju i svetliju budućnost.

 

kako se prijaviti?

Možete se prijaviti bilo kada tokom godine, i ukoliko nismo u mogućnosti da odmah nađemo odgovarajuću grupu za vas, vi ćete imati prednost čim se pojavi neko prazno mesto. Najbolje vreme za prijavljivanje za narednu školsku godinu je od maja tekuće školske godine pa na dalje.